Anunțuri

S.C. PANGRAM S.A.
Reşiţa, str. Timişoarei nr. 4, Judeţ Caraş – Severin
CUI: 6695683
Nr. de ordine la ORC  Caraş – Severin: J11/1179/1994
 
 
CONVOCATOR
 
            În temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, Directorul general al S.C. PANGRAM S.A. convoacă Adunarea Generală ordinară a Acţionarilor, în data de 27.02.2024 ora 10:00, la sediul Societaţii, Reşiţa, str. Timişoarei nr. 4, Judeţ Caraş – Severin, cu următoarea ordine de zi:
 
1.      Aprobare bilant 2023;
2.      Aprobare buget venituri si cheltuieli 2024;
3.      Diverse.
 
            În cazul în care cvorumul de şedinţă nu va fi întrunit la data de 27.02.2024,  se convoacă Adunarea Generală ordinară pentru data de 28.02.2024, la aceeași adresă, la aceeași oră şi cu aceeaşi ordine de zi.
           La adunare au acces Acţionarii si membrii Consililului de administraţie, sau mandatarii desemnati.
 
Vicepreședinte Consiliu de administrație al SC PANGRAM SA
Liviu – Petru  Semenescu

S.C. PANGRAM S.A.
Reşiţa, str. Timişoarei nr. 4, Judeţ Caraş – Severin
CUI: 6695683
Nr. de ordine la ORC  Caraş – Severin: J11/1179/1994
 
 
CONVOCATOR
 
            În temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, Vicepreședintele Consiliului de administrație al S.C. PANGRAM S.A. convoacă Adunarea Generală extraordinară a Acţionarilor, în data de 25.01.2024 ora 14.00, la sediul Societaţii,  Reşiţa, str. Timişorii nr. 4, Judeţ Caraş – Severin, cu următoarea ordine de zi:
 
1.      Aprobare completare obiect secundar de activitate.
 
            În cazul în care cvorumul de şedinţă nu va fi întrunit la data de 25.01.2024,  se convoacă Adunarea Generală extraordinară pentru data de 26.01.2024, la aceeaşi adresă, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.
           La adunare au acces  Acţionarii si membrii Consililului de administraţie, sau mandatarii desemnati.
 
Vicepreședinte Consiliu de administrație al SC PANGRAM SA
Liviu – Petru  Semenescu

În temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, Directorul general al S.C. PANGRAM S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, în data de 07.12.20223 ora 12.00, la sediul Societaţii, Reşiţa, str. Timişorii nr. 4, Judeţ Caraş – Severin, cu următoarea ordine de zi:

Numirea Consiliului de Administratie;
Completarea obiectului secundar de activitate;
Diverse.

În cazul în care cvorumul de şedinţă nu va fi întrunit la data de 07.12.2023, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară pentru data de 08.12.2023, la aceeaşi adresă, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.
La adunare au acces Directorul general, Acţionarii, membrii Consililului de administraţie, sau mandatarii desemnati.

DIRECTORUL GENERAL AL SC PANGRAM SA
Liviu – Petru Semenescu

În temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, Directorul general al S.C. PANGRAM S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, în data de 09.03.2023, ora 12.00, la sediul Societaţii, Reşiţa, str. Timişorii nr. 4, Judeţ Caraş – Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilantului pentru anul 2022;
2. Aprobarea bugetului propus pentru anul 2023;
3. Diverse.

În cazul în care cvorumul de şedinţă nu va fi întrunit la data de 09.03.2023, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară pentru data de 10.03.2023, la aceeaşi adresă, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.
La adunare au acces Directorul general, Acţionarii, membrii Consililului de administraţie, sau mandatarii desemnati.

DIRECTORUL GENERAL AL SC PANGRAM SA
Liviu – Petru Semenescu

 

În temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, Directorul general al S.C. PANGRAM S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, în data de 14.12.2022, ora 12.00, la sediul Societaţii, Reşiţa, str. Timişorii nr. 4, Judeţ Caraş – Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. Prelungirea mandatului Consiliului de Administratie;
2. Diverse.

În cazul în care cvorumul de şedinţă nu va fi întrunit la data de 14.12.2022, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară pentru data de 15.12.2022, la aceeaşi adresă, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.
La adunare au acces Directorul general, Acţionarii, membrii Consililului de administraţie, sau mandatarii desemnati.

 

În temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al S.C. PANGRAM S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, în data de 17.03.2022, ora 12.00, la sediul Societaţii, Reşiţa, str. Timişorii nr. 4, Judeţ Caraş – Severin, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2021.
 2. Completarea obiectului de activitate
 3. Diverse

La adunare au acces Acţionarii, Directorul general si membrii Consililului de administraţie.

 

În temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, Directorul general al S.C. PANGRAM S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, în data de 16.12.2021, ora 12.00, la sediul Societaţii,  Reşiţa, str. Timişorii nr. 4, Judeţ Caraş – Severin, cu următoarea ordine de zi:

 1. Prelungirea mandatului Consiliului de Administratie;
 2. Aprobarea bugetului propus pentru anul 2022;
 3. Diverse.

 În cazul în care cvorumul de şedinţă nu va fi întrunit la data de 16.12.2021,  se convoacă Adunarea Generală Extraordinară pentru data de 17.12.2021, la aceeaşi adresă, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

La adunare au acces Directorul general, Acţionarii, membrii Consililului de administraţie, sau mandatarii desemnati.

 

DIRECTORUL GENERAL AL SC PANGRAM SA

Liviu – Petru Semenescu

În temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. PANGRAM S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, în data de 18.03.2021, ora 12.00, la sediul Societaţii, Reşiţa, str. Timişorii nr. 4, Judeţ Caraş – Severin, cu următoarea ordine de zi:

 1. 1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2020.;
 2. 2. Diverse;
 3. La adunare au acces Acţionarii și membrii Consililului de administraţie.

În temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, Directorul general al S.C. PANGRAM S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, în data de 16.12.2020, ora 12.00, la sediul Societaţii, Reşiţa, str. Timişorii nr. 4, Judeţ Caraş – Severin, cu următoarea ordine de zi:

 1. Prelungirea mandatului Consiliului de Administratie;
 2. Semnarea unui contract de ipoteca imobiliara pentru imprumuturile acordate SC Agromulino Holding srl;
 3. Aprobarea bugetului propus pentru anul 2021;
 4. Modificarea sau inchiderea liniei de credit contractata la ING Bank;
 5. Diverse.

În cazul în care cvorumul de şedinţă nu va fi întrunit la data de 16.12.2020, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară pentru data de 17.12.2020, la aceeaşi adresă, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi. La adunare au acces Directorul general, Acţionarii, membrii Consililului de administraţie, sau mandatarii desemnati.

DIRECTORUL GENERAL AL SC PANGRAM SA

Liviu – Petru Semenescu

 1. În temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al S.C. PANGRAM S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor,în data de 07.07.2020, ora 12.00, la sediul Societaţii, Reşiţa, str. Timişorii nr. 4, Judeţ Caraş – Severin, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobareaunor modificari la contractul de credit nr. 32/13.11.2009 incheiat cu Banca Intesa Sanpaolo Romania SA.
  2. Desemnarea persoanei imputernicite săsemneze actele aditionale la contractul de credit încheiat cu Banca Intesa Sanpaolo Romania SA.
  3. Diverse

  În cazul în care cvorumul de şedinţă nu va fi întrunit la data de 07.07.2020, se convoacă Adunarea Generală Ordinară pentru data de 08.07.2020, la aceeaşi adresă, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

  La adunare au acces Acţionarii si membrii Consililului de administraţie.

   

  PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

  COLUSSI SERRAVALLO ANGELO

 
 1. Întemeiul art.111 din Legea 31/1990 republicată cu modificărileşicompletărileulterioare, CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al S.C. PANGRAM S.A.convoacăAdunareaGeneralăExtraordinară a Acţionarilor,în data de 03.04.2020,ora 12.00, la sediulSocietaţii,Reşiţa, str. Timişorii nr. 4, JudeţCaraş – Severin, cu următoareaordine de zi:

  1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2019.
  2. Diverse 

   

  La adunare au acces Acţionarii si membrii Consililului de administraţie.

 1. În temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al S.C. PANGRAM S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, în data de 15.03.2019, ora 12.00, la sediul Societaţii, Reşiţa, str. Timişorii nr. 4, Judeţ Caraş – Severin, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2018.
  2. Diverse

             La adunare au acces Acţionarii si membrii Consililului de administraţie.

   
 1. În temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al S.C. PANGRAM S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în data de 25.06.2018, ora 12.00, la sediul Societaţii, Reşiţa, str. Timişorii nr. 4, Judeţ Caraş – Severin, cu următoarea ordine de zi:

  Prelungirea si modificarea facilitatii de credit contractat la Intesa Sanpaolo Bank Romania;

  2. Modificarea structurii garantiilor constituite in favoarea Intesa Sanpaolo Bank Romania;

  3. Diverse.

   

  În cazul în care cvorumul de şedinţă nu va fi întrunit la data de 25.06.2018, se convoacă Adunarea Generală Ordinară pentru data de 26.06.2018, la aceeaşi adresă, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi. La adunare au acces Acţionarii si membrii Consililului de administraţie.

  VICEPRESEDINTE IN CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

  COLUSSI SERRAVALLO GIACOMO LUIGI

   

În data de 25.05.2018 a intrat în vigoare Regulamentul General cu privire la Protecția Datelor (RGPD). 
Pe scurt, RGPD este un regulament adoptat la nivelul UE; acesta obligă companiile care doresc să facă campanii de marketing direct către adrese de e-mail să obțină acordul clienților lor.

Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

În cadrul firmei PANGRAM SA proprietara a brandului MONTE BANATO, se acordă o importanță maxima comunicării cu clienții noștri și încercăm să furnizăm cât mai multe noutăți referitoare la campanii promotionale, noutati tehnologice, oferte, si concursuri organizate la nivelul societatii.

Subscrisa SC PANGRAM SA , prelucreaza anumite date cu caracter personal doar in cazul organizarii unor concursuri, strict pentru gestionarea unor evidente interne.

Acordam mare importanța colectării si stocării corecte a datelor cu caracter personal și ne angajăm să respectăm RGPD European în forma sa cea mai strictă.

Acest acord de informare reprezinta o informare prealabila cu privire la intrarea in vigoare a Regulamentului General cu privire la Protecția Datelor (RGPD). 

 Puteți să vă retrageți acordul de a primi informatii, oferte sau promotii, în orice moment, cu efect în viitor, contactând reprezentanții firmei noastre prin e-mail : marketing@montebanato.ro

 

S.C. PANGRAM S.A.

Reşiţa, str. Timişorii nr. 4, Judeţ Caraş – Severin

CUI: 6695683

Nr. de ordine la ORC  Caraş – Severin: J11/1179/1994

 

CONVOCATOR

 

             În temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al S.C. PANGRAM S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în data de 05.04.2018, ora 12.00, la sediul Societaţii,  Reşiţa, str. Timişorii nr. 4, Judeţ Caraş – Severin, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Aprobarea situatiilor financiare si a bilantului intocmit pentru anul 2017;
 2. Diverse

 

            În cazul în care cvorumul de şedinţă nu va fi întrunit la data de 05.04.2018,  se convoacă Adunarea Generală Ordinară pentru data de 06.04.2018, la aceeaşi adresă, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

           La adunare au acces Acţionarii si membrii Consililului de administraţie.

 

VICEPRESEDINTE IN CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

COLUSSI SERRAVALLO GIACOMO LUIGI