ANUNŢURI
ANUNȚURI

HOTĂRÂREA AGEA 29.02.2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. PANGRAM S.A. cu sediul in Reșița, str. Timișorii nr. 4, înregistrată la ORC sub nr. J11/1179/1994, având CUI RO6695683, legal întrunită, în prezența acționarului majoritar COLUSSI S.P.A., cu sediul în Milano, str. G.Spadolini, nr. 5, Italia, având CIF: 00163800543, reprezentată prin administrator Angelo Colussi Serravallo, deținator a 99.76% din capitalul social, în ședința din data de 12.03.2015 adoptă prezenta hotărâre:

1. Aprobarea situațiilor financiare și a bilanțului întocmit pentru anul 2015.

Prezenta hotărâre a fost semnată în 3 exemplare originale.

Acționar majoritar,
COLUSSI SPA, prin administrator Angelo Colussi SerravalloTo improve your experiences on our site, we use cookies. Some are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to collect information that helps improve the site. Cookies collect information in an anonymous form. Some cookies can be used for promotional purposes and are predefined.

Monte Banato
Apasa "Like"
daca vrei sa urmaresti Monte Banato pe Facebook