ANUNŢURI
ANUNȚURI

Convocator AGA ordinara 20.02.2018

S.C. PANGRAM S.A.

Reşiţa, str. Timişorii nr. 4, Judeţ Caraş - Severin

CUI: 6695683

Nr. de ordine la ORC  Caraş - Severin: J11/1179/1994

 

CONVOCATOR

 

             În temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al S.C. PANGRAM S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în data de 20.02.2018, ora 12.00, la sediul Societaţii,  Reşiţa, str. Timişorii nr. 4, Judeţ Caraş - Severin, cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;
  2. Aprobarea demisiei Directorului General al societatii;
  3. Aprobarea numirii noului Director General al societatii;
  4. Aprobarea competentelor/atributiilor Directorului general stabilite prin Fisa postului
  5. Diverse

 

            În cazul în care cvorumul de şedinţă nu va fi întrunit la data de 20.02.2018,  se convoacă Adunarea Generală Ordinară pentru data de 21.02.2018, la aceeaşi adresă, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

           La adunare au acces Acţionarii si membrii Consililului de administraţie.

 

VICEPRESEDINTE IN CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

COLUSSI SERRAVALLO GIACOMO LUIGI

 

 

 To improve your experiences on our site, we use cookies. Some are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to collect information that helps improve the site. Cookies collect information in an anonymous form. Some cookies can be used for promotional purposes and are predefined.

Monte Banato
Apasa "Like"
daca vrei sa urmaresti Monte Banato pe Facebook