ANUNŢURI
ANUNȚURI

Convocator AGA ordinara 05.04.2017

S.C. PANGRAM S.A.

Reşiţa, str. Timişorii nr. 4, Judeţ Caraş - Severin

CUI: 6695683

Nr. de ordine la ORC  Caraş - Severin: J11/1179/1994

 

CONVOCATOR

 

             În temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al S.C. PANGRAM S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în data de 10.05.2017, ora 12.00, la sediul Societaţii,  Reşiţa, str. Timişorii nr. 4, Judeţ Caraş - Severin, cu următoarea ordine de zi:

  1. Instrainarea unui activ liber de sarcini, reprezentand teren in suprafata de 200 mp, in localitatea Afumati, Judet Ilfov, prin vanzare.
  2. Diverse

            În cazul în care cvorumul de şedinţă nu va fi întrunit la data de 10.05.2017,  se convoacă Adunarea Generală Ordinară pentru data de 11.05.2017, la aceeaşi adresă, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

           La adunare au acces Acţionarii si membrii Consililului de administraţie.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Casartelli StefanoTo improve your experiences on our site, we use cookies. Some are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to collect information that helps improve the site. Cookies collect information in an anonymous form. Some cookies can be used for promotional purposes and are predefined.

Monte Banato
Apasa "Like"
daca vrei sa urmaresti Monte Banato pe Facebook