ANUNŢURI
ANUNȚURI

Convocator AGA ordinara 05.04.2017

S.C. PANGRAM S.A.

Reşiţa, str. Timişorii nr. 4, Judeţ Caraş - Severin

CUI: 6695683

Nr. de ordine la ORC  Caraş - Severin: J11/1179/1994

 

CONVOCATOR

 

             În temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al S.C. PANGRAM S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în data de 05.04.2017, ora 12.00, la sediul Societaţii,  Reşiţa, str. Timişorii nr. 4, Judeţ Caraş - Severin, cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Aprobarea completării garanţiilor ipotecare enunţate in Art. 3 al Hotărârii AGA nr. 6 din data de 14.12.2016, constituite la contractul de credit nr. 32 din data de 13.11.2009 incheiat cu BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMÂNIA S.A.
  2. Desemnarea persoanei care să negocieze şi să semneze toate actele la contractul de credit nr. 32 din data de 13.11.2009 incheiat cu BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMÂNIA S.A, inclusiv pentru completarea garanţiilor ipotecare.
  3. Aprobarea situatiilor financiare si a bilantului intocmit pentru anul 2016.
  4. Aprobarea bugetului pentru anul 2017.
  5. Modificarea Consiliului de administratie al societatii.

 

            În cazul în care cvorumul de şedinţă nu va fi întrunit la data de 05.04.2017,  se convoacă Adunarea Generală Ordinară pentru data de 07.04.2017, la aceeaşi adresă, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

           La adunare au acces Acţionarii si membrii Consililului de administraţie.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

CARLO FALCINELLI

 

 

 To improve your experiences on our site, we use cookies. Some are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to collect information that helps improve the site. Cookies collect information in an anonymous form. Some cookies can be used for promotional purposes and are predefined.

Monte Banato
Apasa "Like"
daca vrei sa urmaresti Monte Banato pe Facebook