ANUNŢURI
ANUNȚURI

CONVOCAREA AGA 473/16.03.2012

S.C. PANGRAM S.A. cu sediul in Resita, str. Timisorii nr. 4, telefon 0255 210 997, convoaca AGA ordinara la data de 18.04.2012 cu urmatoarea ordine de zi:

1.Aprobarea Bilantului pe anul 2011;

2.Prelungirea mandatului membrilor C.A.;

3.Diverse.

AGA va avea loc la data de 18.04.2012, ora 11:00 la biroul din Timisoara, P-ta Victoriei nr. 1B, ap. 18/3.

In cazul neîntrunirii cvorumului legal, AGA ordinara se reprogrameaza pentru data de 19.04.2012 la ora 11:00 în acelaşi loc.

Documentele ce urmează a fi prezentate se pot studia la sediul firmei din str. Timişorii nr.4, începând cu 19.03.2012.

Director general
ing. Popa Ioan


To improve your experiences on our site, we use cookies. Some are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to collect information that helps improve the site. Cookies collect information in an anonymous form. Some cookies can be used for promotional purposes and are predefined.

Monte Banato
Apasa "Like"
daca vrei sa urmaresti Monte Banato pe Facebook