ANUNŢURI
ANUNȚURI

CONVOCAREA AGA 4077/10.11.2013

S.C. PANGRAM S.A. cu sediul in Resita, str. Timisorii nr. 4, telefon 0255 210997, convoaca AGA ordinara la data de 16.12.2013 cu urmatoarea ordine de zi:

1.Aprobarea unui nou credit in valoare de 900.000 RON pe o perioada de 13 luni de la ING Bank - Sucursala Bucuresti, a structurii de garantii aferente si persoana imputernicita sa reprezinte societatea la semnarea tuturor documentelor necesare;
2.Diverse.


AGA va avea loc la data de 16.12.2013, ora 11:00 la biroul din Reşiţa, str. Timişorii nr. 4.

In cazul neîntrunirii cvorumului legal, AGA ordinara se reprogrameaza pentru data de 17.12.2013, la ora 11:00 in acelasi loc.

Documentele ce urmează a fi prezentate se pot studia la sediul firmei din str. Timişorii nr.4, începând cu 11.11.2013.

Director General
ing. Popa IoanTo improve your experiences on our site, we use cookies. Some are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to collect information that helps improve the site. Cookies collect information in an anonymous form. Some cookies can be used for promotional purposes and are predefined.

Monte Banato
Apasa "Like"
daca vrei sa urmaresti Monte Banato pe Facebook