ANUNŢURI
ANUNȚURI

CONVOCAREA AGA 25/05.01.2012

S.C. PANGRAM S.A. cu sediul in Resita, str. Timisorii nr. 4, telefon 0255 210 997, convoaca AGA ordinara la data de 07.02.2012 cu urmatoarea ordine de zi:

1.Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012;

2.Diverse.

AGA va avea loc la data de 07.02.2012, ora 16:00 la sediul S.C. PANGRAM S.A. din Resita, str. Timisorii nr. 4. în cazul neîntrunirii cvorumului legal, AGA ordinara se reprogrameaza pentru data de 08.02.2012 la ora 10:00.

Director General
Popa Ioan


To improve your experiences on our site, we use cookies. Some are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to collect information that helps improve the site. Cookies collect information in an anonymous form. Some cookies can be used for promotional purposes and are predefined.

Monte Banato
Apasa "Like"
daca vrei sa urmaresti Monte Banato pe Facebook