ANUNŢURI
ANUNȚURI

CONVOCAREA AGA 23.05.2013

S.C. PANGRAM S.A. cu sediul in Resita, str. Timisorii nr. 4, telefon 0255 210 997, convoaca AGA ordinara la data de 23.05.2013 cu urmatoarea ordine de zi:

1.Aprobarea Bilantului pentru anul 2012;
2.Diverse.


AGA va avea loc la data de 23.05.2013, ora 16:00 la sediul S.C. PANGRAM S.A. din Reşiţa, str. Timişorii nr. 4. In cazul neîntrunirii cvorumului legal, AGA ordinara se reprogrameaza pentru data de 24.05.2013 la ora 10:00.

Director General
ing. Popa IoanTo improve your experiences on our site, we use cookies. Some are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to collect information that helps improve the site. Cookies collect information in an anonymous form. Some cookies can be used for promotional purposes and are predefined.

Monte Banato
Apasa "Like"
daca vrei sa urmaresti Monte Banato pe Facebook