ANUNŢURI
ANUNȚURI

CONVOCAREA AGA 1729/21.10.2011

S.C. PANGRAM S.A. cu sediul in Resita, str. Timisorii nr. 4, telefon 0255 210 997, convoaca AGA ordinara la data de 23.11.2011 cu urmatoarea ordine de zi:

1.Numirea domnului Colussi Serravallo Giacomo Luigi ca membru în Consiliul de Administratie, în functia de Vice-Presedinte în locul doamnei Stefania Rossi;
2.Stabilirea remuneratiei pentru noul membru C.A.;
3.Prelungire mandat auditor;
4.Diverse.


AGA va avea loc la data de 23.11.2011, ora 10:00 la sediul S.C. PANGRAM S.A. din Resita, str. Timisorii nr. 4. ÃŽn cazul neîntrunirii cvorumului legal, AGA ordinara se reprogrameaza pentru aceeasi data la ora 15:00.

Director general
Popa IoanTo improve your experiences on our site, we use cookies. Some are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to collect information that helps improve the site. Cookies collect information in an anonymous form. Some cookies can be used for promotional purposes and are predefined.

Monte Banato
Apasa "Like"
daca vrei sa urmaresti Monte Banato pe Facebook