ANUNŢURI
ANUNȚURI

CONVOCARE AGEA 05.02.2015

Subscrisa S.C. PANGRAM S.A. cu sediul in Reşiţa, str. Timişorii nr. 4, înregistrată la ORC Caraş Severin sub nr. J11/1179/1994, avand CUI RO6695683, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Societăţii, in data de 05.02.2015, având ca ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit contractata/incheierea unui contract credit la BRD Groupe Societe Generale SA.
2. Desemnarea persoanei imputernicite sa negocieze, semneze, perfecteze in numele şi pe seama Societatii, Contractul de Credit, Contractul cadru, Tranzactiile si Contractele de Garantie, precum si toate actele, confirmarile şi documentele in legatura cu acestea, precum si orice acte modificatoare ale acestora, incheiate cu BRD Groupe Societe Generale SA.

AGEA va avea loc in data de 12.02.2015, ora 11.00, la sediul S.C. PANGRAM S.A. cu sediul in loc. Resita, str. Timisorii nr. 4, judet Caras Severin.

Director General,
Colussi Serravallo Giacomo LuigiTo improve your experiences on our site, we use cookies. Some are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to collect information that helps improve the site. Cookies collect information in an anonymous form. Some cookies can be used for promotional purposes and are predefined.

Monte Banato
Apasa "Like"
daca vrei sa urmaresti Monte Banato pe Facebook