ANUNŢURI
ANUNȚURI

CONVOCARE AGEA 01.03.2016

S.C. PANGRAM S.A. cu sediul in Resita, str. Timisorii nr. 4, inregistrata la ORC Caras Severin sub nr. J11/1179/1994, avand CUI RO6695683, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Societatii, in data de 7 martie 2016, avand ca ordine de zi:

  1. Cesiunea unui pachet de 50.000 actiuni detinute de Colussi spa cesionarului Popa Ioan.
  2. Diverse

AGEA va avea loc in data de 07.03.2016, ora 12.30, la sediul S.C. PANGRAM S.A. cu sediul in loc. Resita, str. Timisorii nr. 4, judet Caras Severin.To improve your experiences on our site, we use cookies. Some are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to collect information that helps improve the site. Cookies collect information in an anonymous form. Some cookies can be used for promotional purposes and are predefined.

Monte Banato
Apasa "Like"
daca vrei sa urmaresti Monte Banato pe Facebook