ANUNŢURI
ANUNȚURI

CONVOCARE AGA 5024/12.03.2014

S.C. PANGRAM S.A. cu sediul in Resita, str. Timisorii nr. 4, telefon 0255 210 997, convoaca AGA ordinara la data de 15.04.2014 cu urmatoarea ordine de zi:

  1. 1.Majorarea capitalului social al Societăţii;
  2. 2.Diverse.

AGA va avea loc la data de 15.04.2014, ora 12:00 la sediul S. C. PANGRAM S.A. din Reşiţa, str. Timişorii nr. 4.

In cazul neîntrunirii cvorumului legal, AGA ordinară se reprogramează pentru data de 16.04.2014 la ora 10:00.

Director General
ing. Popa Ioan


To improve your experiences on our site, we use cookies. Some are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to collect information that helps improve the site. Cookies collect information in an anonymous form. Some cookies can be used for promotional purposes and are predefined.

Monte Banato
Apasa "Like"
daca vrei sa urmaresti Monte Banato pe Facebook