ANUNŢURI
ANUNȚURI

CONVOCARE AGA 4382/20.12.2013

S.C. PANGRAM S.A. cu sediul in Resita, str. Timisorii nr. 4, telefon 0255/210997, convoaca AGA ordinara la data de 29.01.2014 cu urmatoarea ordine de zi:

1.Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014;
2.Diverse.
AGA va avea loc la data de 29.01.2014, ora 11:00 la biroul. din Reşiţa, str. Timişorii nr. 4.

In cazul neîntrunirii cvorumului legal, AGA ordinara se reprogrameaza pentru data de 30.01.2014 la ora 11:00 in acelasi loc.

Documentele ce urmeaza a fi prezentate se pot studia la sediul firmei din str. Timisorii, nr.4 incepand cu 23.12.2013.

Director General
ing. Popa IoanTo improve your experiences on our site, we use cookies. Some are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to collect information that helps improve the site. Cookies collect information in an anonymous form. Some cookies can be used for promotional purposes and are predefined.

Monte Banato
Apasa "Like"
daca vrei sa urmaresti Monte Banato pe Facebook