ANUNŢURI
ANUNȚURI

CONVOCARE AGA 4315/10.10.2014

S.C. PANGRAM S.A. cu sediul in Resita, str. Timisorii nr. 4, inregistrata la ORC Caras Severin sub nr. J11/1179/1994, avand CUI RO6695683, convoaca Adunarea Generala a Actionarilor, in data de 03.12.2014, avand ca ordine de zi:

  1. 1.Majorarea capitalului social;
  2. 2.Modificarea statutui societatii (actului constitutiv);
  3. 3.Revocarea / numirea consiliului de administratie;
  4. 4.Substituirea garantiei imobiliare Crivaia Agro Tour cu imobilele proprietatea SC Agromulino Holding SRL, pentru garantarea creditului contractat la ING Bank;
  5. 5.Cerere de majorare a liniei de credit contractata la ING Bank cu 1.000.000 RON;
  6. 6.Diverse.
Director General
Ioan Popa


To improve your experiences on our site, we use cookies. Some are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to collect information that helps improve the site. Cookies collect information in an anonymous form. Some cookies can be used for promotional purposes and are predefined.

Monte Banato
Apasa "Like"
daca vrei sa urmaresti Monte Banato pe Facebook