ANUNŢURI
ANUNȚURI

CONVOCARE AGA 28.04.2016

Subscrisa. s.c. PANGRAM s.a., cu sediul în Resita, str. Timișorii nr. 4, înregistrată la ORC Caraș - Severin sub nr. J11/1179/1994, avand CUI RO6695683, convoaca Adunarea Generală Ordinară a Societății, in data de 16.05 2016, având ca ordine de zi:

1. Aprobarea contractării unui produs de factoring cu Banca Comercială Română SA.
2. Desemnarea persoanei împuternicite să negocieze, semneze, perfecteze în numele şi pe seama Societății toate actele, confirmările şi documentele în legatură cu acestea, precum și orice acte modificatoare ale acestora, încheiate cu Banca Comercială Română S.A.

AGA va avea loc în data de 16.05.2016, ora 11.00, la sediul s.c. PANGRAM s.a. din loc. Reșița, str. Timișorii nr. 4, județ Caraș - Severin.

Director General,
COLUSSI SERRAVALLO GIACOMO LUIGITo improve your experiences on our site, we use cookies. Some are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to collect information that helps improve the site. Cookies collect information in an anonymous form. Some cookies can be used for promotional purposes and are predefined.

Monte Banato
Apasa "Like"
daca vrei sa urmaresti Monte Banato pe Facebook