ANUNŢURI
ANUNȚURI

Convocare AGA 25.06.2018

CONVOCATOR

În temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al S.C. PANGRAM S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în data de 25.06.2018, ora 12.00, la sediul Societaţii, Reşiţa, str. Timişorii nr. 4, Judeţ Caraş - Severin, cu următoarea ordine de zi:

Prelungirea si modificarea facilitatii de credit contractat la Intesa Sanpaolo Bank Romania;

2. Modificarea structurii garantiilor constituite in favoarea Intesa Sanpaolo Bank Romania;

3. Diverse.

 

În cazul în care cvorumul de şedinţă nu va fi întrunit la data de 25.06.2018, se convoacă Adunarea Generală Ordinară pentru data de 26.06.2018, la aceeaşi adresă, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi. La adunare au acces Acţionarii si membrii Consililului de administraţie.

VICEPRESEDINTE IN CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

COLUSSI SERRAVALLO GIACOMO LUIGITo improve your experiences on our site, we use cookies. Some are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to collect information that helps improve the site. Cookies collect information in an anonymous form. Some cookies can be used for promotional purposes and are predefined.

Monte Banato
Apasa "Like"
daca vrei sa urmaresti Monte Banato pe Facebook