ANUNŢURI
ANUNȚURI

Convocare AGA 21.11.2016

CONVOCATOR

              În temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al S.C. PANGRAM S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în data de 21.11.2016, ora 12.00, la sediul Societaţii,  Reşiţa, str. Timişorii nr. 4, Judeţ Caraş - Severin, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea încheierii uni act adiţional la contractul de credit nr. 858 din data de 26.10.2010 pentru reesalonarea linei de credit în valoare de 1.050.000 lei contractată la BRD – GSG SA.
  2. Aprobarea menţinerii garanţiilor ipotecare constituite la contractul de credit nr. 858 din data de 26.10.2010 incheiat cu BRD -GSG SA.
  3. Desemnarea persoanei care să negocieze şi să semneze toate actele la contractul de credit nr. 858 din data de 26.10.2010 incheiat cu BRD -GSG SA.

            În cazul în care cvorumul de şedinţă nu va fi întrunit la data de 21.11.2016,  se convoacă Adunarea Generală Ordinară pentru data de 22.11.2016, la aceeaşi adresă, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

           La adunare au acces Acţionarii si membrii Consililului de administraţie.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,

CARLO FALCINELLITo improve your experiences on our site, we use cookies. Some are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to collect information that helps improve the site. Cookies collect information in an anonymous form. Some cookies can be used for promotional purposes and are predefined.

Monte Banato
Apasa "Like"
daca vrei sa urmaresti Monte Banato pe Facebook