ANUNŢURI
ANUNȚURI

Convocare AGA / 19.09.2016

Subscrisa S.C. PANGRAM S.A. cu sediul in Resita, str. Timisorii nr. 4, inregistrata la ORC  Caras Severin sub nr. J11/1179/1994,  avand CUI RO6695683, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Societatii, in data de 19.09.2016, avand ca ordine de zi:

1. Aprobarea semnarii acordurilor de restructurare a liniei de credit cu BRD Groupe Societe Generale SA.

2. Desemnarea persoanei imputernicite sa negocieze, semneze, perfecteze  in numele şi pe seama Societatii, Contractu de Credit, Contractul cadru, Tranzactiile si Contractele de Garantie, precum si toate actele, confirmarile şi documentele in legatura cu acestea, precum si orice acte modificatoare ale acestora, incheiate cu BRD Groupe Societe Generale SA.

AGA va avea loc in data de 10.10.2016, ora 11.00, la sediul  S.C. PANGRAM S.A. cu sediul in loc. Resita, str. Timisorii nr. 4, judet Caras Severin.

 

Director General,

COLUSSI SERRAVALLO GIACOMO LUIGITo improve your experiences on our site, we use cookies. Some are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to collect information that helps improve the site. Cookies collect information in an anonymous form. Some cookies can be used for promotional purposes and are predefined.

Monte Banato
Apasa "Like"
daca vrei sa urmaresti Monte Banato pe Facebook