ANUNŢURI
ANUNȚURI

Convocator AGA 24.02.2020

Întemeiul art.111 din Legea 31/1990 republicată cu modificărileşicompletărileulterioare, CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al S.C. PANGRAM S.A.convoacăAdunareaGeneralăExtraordinară a Acţionarilor,în data de 03.04.2020,ora 12.00, la sediulSocietaţii,Reşiţa, str. Timişorii nr. 4, JudeţCaraş - Severin, cu următoareaordine de zi:

  1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2019.
  2. Diverse 

 

La adunare au acces Acţionarii si membrii Consililului de administraţie.To improve your experiences on our site, we use cookies. Some are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to collect information that helps improve the site. Cookies collect information in an anonymous form. Some cookies can be used for promotional purposes and are predefined.

Monte Banato
Apasa "Like"
daca vrei sa urmaresti Monte Banato pe Facebook