ANUNŢURI
ANUNȚURI

Convocator AGA 16.12.2021

În temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, Directorul general al S.C. PANGRAM S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, în data de 16.12.2021, ora 12.00, la sediul Societaţii,  Reşiţa, str. Timişorii nr. 4, Judeţ Caraş - Severin, cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Prelungirea mandatului Consiliului de Administratie;
  2. Aprobarea bugetului propus pentru anul 2022;
  3. Diverse.

 În cazul în care cvorumul de şedinţă nu va fi întrunit la data de 16.12.2021,  se convoacă Adunarea Generală Extraordinară pentru data de 17.12.2021, la aceeaşi adresă, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

La adunare au acces Directorul general, Acţionarii, membrii Consililului de administraţie, sau mandatarii desemnati.

 

DIRECTORUL GENERAL AL SC PANGRAM SA

Liviu – Petru SemenescuTo improve your experiences on our site, we use cookies. Some are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to collect information that helps improve the site. Cookies collect information in an anonymous form. Some cookies can be used for promotional purposes and are predefined.

Monte Banato
Apasa "Like"
daca vrei sa urmaresti Monte Banato pe Facebook