ANUNŢURI
ANUNȚURI

Convocator AGA 01.07.2020

 1. În temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al S.C. PANGRAM S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor,în data de 07.07.2020, ora 12.00, la sediul Societaţii, Reşiţa, str. Timişorii nr. 4, Judeţ Caraş - Severin, cu următoarea ordine de zi:

   

  1. Aprobareaunor modificari la contractul de credit nr. 32/13.11.2009 incheiat cu Banca Intesa Sanpaolo Romania SA.
  2. Desemnarea persoanei imputernicite săsemneze actele aditionale la contractul de credit încheiat cu Banca Intesa Sanpaolo Romania SA.
  3. Diverse

  În cazul în care cvorumul de şedinţă nu va fi întrunit la data de 07.07.2020, se convoacă Adunarea Generală Ordinară pentru data de 08.07.2020, la aceeaşi adresă, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

  La adunare au acces Acţionarii si membrii Consililului de administraţie.

   

  PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

  COLUSSI SERRAVALLO ANGELOTo improve your experiences on our site, we use cookies. Some are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to collect information that helps improve the site. Cookies collect information in an anonymous form. Some cookies can be used for promotional purposes and are predefined.

Monte Banato
Apasa "Like"
daca vrei sa urmaresti Monte Banato pe Facebook