ANUNŢURI
ANUNȚURI

HOTĂRÂREA AGEA 29.02.2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. PANGRAM S.A. cu sediul in Reșița, str. Timișorii nr. 4, înregistrată la ORC sub nr. J11/1179/1994, având CUI RO6695683, legal întrunită, în prezența acționarului majoritar COLUSSI S.P.A., cu sediul în Milano, str. G.Spadolini, nr. 5, Italia, având CIF: 00163800543, reprezentată prin administrator Angelo Colussi Serravallo, deținator a 99.76% din capitalul social, în ședința din data de 12.03.2015 adoptă prezenta hotărâre:

1. Aprobarea situațiilor financiare și a bilanțului întocmit pentru anul 2015.

Prezenta hotărâre a fost semnată în 3 exemplare originale.

Acționar majoritar,
COLUSSI SPA, prin administrator Angelo Colussi SerravalloMonte Banato Romania foloseşte COOKIES. Navigând în continuare, vă exprimaţi acordul pentru folosirea acestora. Află detalii >

Monte Banato
Apasa "Like"
daca vrei sa urmaresti Monte Banato pe Facebook